Forumteater er et samspil imellem teatrets arbejdsmetoder og de nyeste psykologiske teorier om læring og relationer mellem mennesker.

Forumteatret er den eneste metode, hvor man kan bringe læring tæt på den virkelighed, hvor behovet for læring er opstået, og hvor læringen skal integreres.

Forumteatret Replik arbejder med teatrets virkemidler ved at bruge humor, metaforer, drama og karikaturer for at skabe et trygt og humorfyldt læringsmiljø. Deltagerne er både tilskuere og aktive i refleksions- og udviklingsprocesser.

Forumteatret er effektivt ved f.eks. fusioner, organisationsudvikling, reorganisering af virksomheden, lederuddannelse, forandringsprocesser og fastlåste forhandlinger.

I Forumteatret Replik er vi trænet til at facilitere læreprocesser. Alle medarbejdere har faglig og praktisk baggrund fra både erhvervslivet, højere læreanstalter og kunstneriske produktioner på højt niveau, både lokalt og internationalt.