Forumteatret Replik fokuserer på og laver dilemmaspil inden for
• Samarbejde
• Kulturforskelle
• Udvikling af grupper
• Ledelse

Forumteatret Replik spiller en kort forestilling for virksomhedens medarbejdere, der indeholder de problemer, som er aktuelle. Proceskonsulenten fremdrager de væsentlige problemstillinger sammen med tilskuerne og formulerer spørgsmål til refleksion. Hvilke dilemmaer har de involverede? Hvad har de enkelte ”på spil”? På baggrund af deltagernes input spilles en ny forestilling og løsninger vurderes.

Vi tager teateret et skridt længere og vi giver dig mulighed for, sammen med de øvrige tilskuere og os, at reflektere over hvilken betydning den forestilling som du ser, skal have for dig nu og i fremtiden.

Formålet med forumteater er:
• At gøre deltagerne medansvarlige i udvikling af gode samarbejdsformer.
• At få ny viden og nye redskaber til at håndtere situationer, der før var svære.
• At møde sine egne barrierer og udvide dem.
• At give sine kollegaer en konstruktiv og brugbar feedback.

Vi laver erkendelser og udvikling via spil. Vi tror på, at vi lærer ved at gøre og ved at iagttage. Ved at reflektere og studere handlinger og intentioner.